Choroby

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je závažné ochorenie mozgu postihujúce predovšetkým staršie osoby. Spôsobuje nezvratné zmeny v mozgových bunkách a úbytok mozgovej hmoty. Varovným signálom býva, že človek začne trpieť neobvyklou stratou pamäte, chová sa zmätene až agresívne a je schopný zablúdiť aj vo vlastnom dome

Viac

V tomto prípade je nutné čo najskôr zájsť k lekárovi a začať boj s touto zákernou chorobou.

Menej

Demencia

Zhoršenie pamäti a zníženie intelektu vedie ku komplikáciám v živote, ktoré pacientovi sťažujú naďalej pracovať, študovať, učiť sa nové veci, začne mať problémy s rečou, orientáciou a myslením. Pacient sa vyznačuje emočnou labilitou, poruchami sociálneho myslenia, v pokročilom štádiu pacient nespoznáva ani svojich blízkych

Viac

a potrebuje 24 hodinovú odbornú starostlivosť. Demencia môže mať niekoľko príčin. Najčastejšou príčinou demencie je Alzheimerova choroba. Príčiny nie sú doteraz jasne definované, riziko predstavuje vek, svoj prípadný podiel môže mať dedičnosť a mnoho ďalších faktorov.

Menej

Parkinsonova choroba

Strnulý výraz tváre, svalová stuhnutosť, spomalené pohyby, kľudový tras prstov alebo ruky, neskôr tiež tras viečok, čeľuste, jazyka, čela a dolných končatín, únava, sťažená reč, depresie a závrate. Častým prejavom sú trasenie či pocity únavy a stuhnutosti v končatinách a chrbte, kŕče, častejšie zápcha a problémy so spaním.

Viac

Pacienti môžu budiť dojem aj takmer zdravých ľudí a na druhej strane s vypätím síl len meravo sedieť či naopak trpieť pohyby, ktoré nemôžu ovládať vôľou. Parkinsonova choroba je ochorenie typické pre ľudí starších ako 50 rokov, avšak môžu sa objaviť aj pacienti mladší, okolo 40 rokov.

Menej

Zaopatrenie

Denná starostlivosť od 6:00-18:00 hod.

Príjemné prostredie

Príjemné a útulné prostredie.

Vyškolení zamestnanci

Odborná starostlivosť o klientov odborne vyškolenými zamestnancami.

Strava

Celodenná strava.

Doprava

Dovoz a odvoz klientov zo zariadenia.

Sprievod

Sprievod na lekárske vyšetrenia.

Hesperus logo

Špecializované zariadenie sociálnych služieb Zemné

Nezisková organizácia Hesperus n.o.

IČO: 50 351 541

DIČ: 2120408411

č.ú.: SK50 1100 0000 0029 4602 6374

Kontaktujte nás

Hesperus n.o.

Adresa:
941 22 Zemné č. 355

Mobil:
+421 911 419 389

Email:
hesperuszemne@gmail.com

Sledujte nás na FB

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Subcode: 460
Solution: See here for how to solve this error

Created and Designed by Mediachain 2020

Alzheimerova choroba

Choroba začína pomaly a nenápadne. Ak staršia osoba neustále niečo hľadá, býva to často prisudzované jej veku. Hľadané veci sa objavujú na podivných miestach.

Typickým znakom je, že človek si pamätá veci z dávnej minulosti a rád o nich hovorí stále dookola, ale činnosť, ktorú konal pred krátkou chvíľou si nedokáže vybaviť. Nedokáže povedať, čo mal na obed alebo čo dnes robil. Môže sa pýtať na úplne banálne otázky a tieto otázky neustále opakovať. Ťažké poruchy pamäti by mali byť prvým varovaním doviesť vášho blízkeho k lekárovi.

Objavujú sa stále väčšie problémy s rečou. Postihnutý má problémy pomenovávať veci a používa k tomu odpisy "To, ako z toho tečie voda." Reč je všeobecne strohá a často jednotlivé vety nedávajú zmysel. Tiež nie je schopný hovoriť plynule.

Ďalším príznakom sú poruchy časovej aj miestnej orientácie. Chorý nie je často schopný povedať, či je pondelok alebo sobota a aký je zrovna mesiac či rok. Dochádza k zmene osobnosti a správania. Nebavia ho obľúbené činnosti, môže byť agresívny, sebecký a nevrlý. Väčšinou býva aj veľmi pasívny a k určitej činnosti a je nutné ho povzbudiť. Človek si chorobu nepripúšťa a cíti sa zdravý.

V pokročilom štádiu sa objavujú halucinácie a rôzne bludy. Obviňuje blízke i cudziej osoby zo sprisahania, krádeží a klamstiev.

V konečnom štádiu choroby má pacient problémy s chôdzou, s jedlom aj udržaním moču. Opakuje len niekoľko slov alebo prestáva hovoriť úplne. Je úplne odkázaný na druhých.

Príznaky:

 • Poruchy pamäti
 • Zmätenosť
 • Zmeny osobnosti
 • Dezorientácia v čase
 • Dezorientácia v priestore
 • Zmeny správania
 • Poruchy chôdze
 • Poruchy reči
 • Demencie
 • Odmietanie jedla
 • Paranoidita
 • Neschopnosť udržať moč
 • Halucinácie a bludy

Demencia

Jedným z prvých príznakov ochorenia býva zábudlivosť, ktorá sa objavuje nezvyčajne často. Človek odkladá veci na nesprávne miesta a nemôže ich nájsť. Chorí majú problém naučiť sa niečo nové, zatiaľ čo veci a udalosti staršieho dáta si pamätajú dobre.

Dôležitým vodítkom je tzv. Amnestická dezorientácia (porucha krátkodobej pamäte), kedy si človek nepamätá, kde sa práve nachádza, alebo zabudne, s kým pred chvíľou telefonoval. Medzi ďalšie príznaky patrí neschopnosť logického myslenia, porucha priestorovej predstavivosti a orientácie. Dochádza tiež k poruchám exekutívnych funkcií (schopnosť posudzovania a riešenia problémov, plánovanie, organizovanie), ktoré človek predtým vykonával ľahko a hladko.

Ochorenie sa môže prejaviť aj poruchami spánku, nespavosťou alebo naopak väčšou spavosťou, únavou, depresívnymi náladami, úzkosťami a nezáujmom o okolité dianie. Pacient si nemusí byť svojho stavu vedomý, môže odmietať spoluprácu s lekárom i okolím, je podozrievavý voči svojim blízkym, čo môže vyústiť až k psychotickým stavom vyžadujúcim hospitalizáciu.

U pokročilých dementných stavov môžu prepuknúť tzv. stavy zmätenosti, najmä v noci, kedy chorý nevie, kde je, nechápe situáciu a často počuje alebo vidí rôzne halucinácie. Býva nepokojný a môže utiecť z domova, zraniť sa alebo sa stratiť. Môže dôjsť aj k zanedbávaniu osobnej hygieny a stravovacích návykov. Postupne dochádza tiež k znižovaniu intelektu, až nakoniec pacient nie je schopný ani tých najjednoduchších logických úvah. V pokročilom štádiu demencie možno často pozorovať poruchy správania s prejavom výrazného nepokoja či agresivity.

Príčin tejto choroby je uvádzaných veľa. Môžu ju spôsobiť prekonaný vírusový zápal mozgu, otrava mangánom alebo oxidom uhoľnatým, úraz alebo dlhodobé užívanie niektorých liekov, ako sú antidepresíva alebo narkotiká. Svoju úlohu hrá tiež dedičnosť.

Príznaky a liečba

Príznaky

Strnulý výraz tváre, svalová stuhnutosť, spomalené pohyby, kľudový tras prstov alebo ruky, neskôr tiež tras viečok, čeľuste, jazyka, čela a dolných končatín, únava, sťažená reč, depresie a závrate. Častým prejavom sú trasenie či pocity únavy a stuhnutosti v končatinách a chrbte, kŕče, častejšie zápcha a problémy so spaním.

Pacienti môžu budiť dojem aj takmer zdravých ľudí a na druhej strane s vypätím síl len meravo sedieť či naopak trpieť pohyby, ktoré nemôžu ovládať vôľou. Parkinsonova choroba je ochorenie typické pre ľudí starších ako 50 rokov, avšak môžu sa objaviť aj pacienti mladší, okolo 40 rokov.

Liečba

Úplné vyliečenie nie je možné, možno len mierniť priebeh choroby. Liečba zahŕňa celým radom liekov, ktoré dodávajú chýbajúce dopamín. Niekedy je možno aj operácia mozgu.